De Bruine Horst
"We merken dat het werken hen veel voldoening geeft"

Onze achtergrond

Jacco en Karin Konijn zijn de mensen achter De Bruinehorst. Wij wonen op de haagplantenkwekerij en op de achtergrond zijn wij betrokken bij de zorg die wordt verleend. Wij zijn getrouwd en hebben zes kinderen. Rond 2012 ontstond bij ons het verlangen om een zorgkwekerij op te richten waar wij deelnemers een beschermde werkplek onder professionele begeleiding konden bieden. Dat is wat de Bruinehorst is geworden. In al die jaren hebben wij veel ervaring opgebouwd met mensen met een beperking. Op het terrein hebben we een mooi gebouw van waaruit de activiteiten gedaan worden. We genieten er van om iedereen met zijn of haar eigen talent bezig te zien en vinden het belangrijk om de deelnemers het gevoel te geven dat zij waardevol zijn. Wij merken dat het werken hen veel voldoening geeft en diezelfde voldoening geven zij aan ons door!

Wij hopen voor nu en in de toekomst veel mensen een fijne plaats te kunnen geven op onze zorgkwekerij!

De ander serieus nemen, betrouwbaarheid en respect staan centraal

Onze visie

De Bruinehorst heeft een christelijke levensvisie waarin we de mens als schepsel van God zien. De ander serieus nemen, betrouwbaarheid en respect zijn de woorden die centraal staan in onze werkwijze. Er wordt op vaste momenten gebeden en uit de Bijbel gelezen. Binnen de christelijke gemeenschap staat de Bruinehorst in de gereformeerde traditie. Naast de Bijbel vormen de gereformeerde belijdenisgeschriften de grondslag van onze dagbesteding.

We staan open voor mensen met een andere levensovertuiging, wel vragen we je respect voor onze identiteit, ook heel praktisch als het gaat om stilte tijdens gebedsmomenten en Bijbellezen.

We proberen er alles aan te doen dat jij je thuis voelt in een ongedwongen en gezellige sfeer.

we willen de stichting vooral gezellig en toegankelijk voor onze deelnemers houden

ONZE WERKWIJZE

Jij zelf, familie, hulpverleners, instellingen, etc. kunnen contact met ons opnemen voor meer informatie over een aanmelding. Over het algemeen vinden we het prettig wanneer je een dag meeloopt zodat jij het werk kunt ervaren en om te kijken of het van beide kanten bevalt. Als je verder wilt en er op dat moment ruimte is, volgt er een intakegesprek bij onze locatie. Als dat niet lukt kan het eventueel ook bij je thuis. Tenslotte kan er dan een zorgovereenkomst worden opgemaakt en ondertekend.

Er volgt een proeftijd van 1 maand, waar je je naaste collega’s beter kan leren kennen en andersom. Dan wordt er ook gelijk gekeken waar je mogelijkheden liggen en wat voor werkzaamheden passend voor je zouden kunnen zijn. Vervolgens wordt een persoonlijk werk- en begeleidingsplan opgesteld. Hierin werken we met doelen die je wilt bereiken. Periodiek wordt het plan in het team besproken. Ook vinden er gesprekken met je plaats. Tijdens deze gesprekken wordt er gekeken of je het naar je zin hebt en of doelen behaald zijn of bijgesteld moeten worden.

Professionele begeleiding vinden we erg belangrijk. Maar, we willen de zorgkwerkerij vooral gezellig en toegankelijk houden voor je.
We willen voorkomen dat jij je als deelnemer een cliënt bij ons voelt. Wel vinden we het belangrijk (als je dit ten goede komt) contact te onderhouden met je familie en andere hulpverlening als die er zijn.

 

Onze activiteiten

Kweken haag planten

Op de Bruinehorst zijn we met name bezig met het kweken van nieuwe haagplanten. We zijn vooral gespecialiseerd in diverse soorten zoals Ilex, Laurier en Conifeer. Nagenoeg iedere dag zijn we  bezig om de kas te vullen met nieuwe stekbakken. Deze zetten we onder zeil zodat er nieuwe plantjes uit kunnen groeien. Dit gebeurt in onze verwarmde kas. Je kan het hele proces van knippen, stek weg steken en kweken bij ons leren. Het is mooi om de loop van de seizoenen hier mee te maken.

 

Staal

Voor een naastgelegen betonfabriek verwerken we staal. De bedoeling is om ringen op staal te drukken, wat vervolgens verwerkt kan worden in siertegels. Om de tegels goed te kunnen maken wordt er plastic over houten latjes getrokken, dit helpt bij het drogingsproces. Ook zijn we sinds kort bezig met de ontwikkeling van een eigen lashok, zodat we zelf het staal kunnen gaan lassen als je daar gevoel voor hebt!

 

Moestuin

Sinds 2021 hebben we een start gemaakt met een moestuin. We kweken zowel binnen als buiten de kas ons eigen onbespoten groente! Dat is wel zo gezond vinden wij! De opbrengst van de oogst verdelen we onder elkaar. Ook maken we samen wel eens iets lekkers met dingen uit de moestuin. Hoe leuk is dat!

 

Onderhoud terrein

Op een kwekerij is er altijd wel wat te doen, en voor de klanten van de kwekerij maken we het graag netjes. Tenslotte haal je een klant over de streep door wat hij of zij als eerste ziet! Uitstraling van het bedrijf is daarom belangrijk. Daar dragen we in het werk graag aan bij. Zo moet er geregeld worden gemaaid en zorgen we er voor dat het terrein waar het kan onkruid vrij blijft.

 

Samen met jou kijken we met welke machines en gereedschap je wel of niet kan werken.

 

Los van de activiteiten die we met elkaar doen, staat collegialiteit voorop. Is het niet het werk, dan is wel het contact met je collega’s geweldig leuk, en maakt dit het juist dat je met een goed gevoel naar huis gaat iedere werkdag!