De Bruine Horst
"We merken dat het werken hen veel voldoening geeft"

Onze achtergrond

Wij, Jacco en Karin Konijn zijn de mensen achter De Bruinehorst.
We zijn getrouwd en hebben 6 kinderen.
We wonen bij onze boomkwekerij waarin we al jaren werken met mensen met een beperking. Deze mensen zijn bij ons in dienst als werknemer.

Rond 2012 is er bij ons het verlangen gegroeid om een zorgkwekerij op te richten, zodat we ook deelnemers kunnen plaatsen onder professionele begeleiding en dagbesteding kunnen bieden. Hierbij staat meer de zorg centraal en gaat het minder om productiviteit.

Op het terein van de boomkwekerij hebben we een mooi gebouw kunnen realiseren van waaruit we de activiteiten vorm kunnen geven.

We vinden het erg fijn om de deelnemers het gevoel te geven dat ze waardevol zijn en nuttige werkzaamheden doen. We merken dat het werken hen veel voldoening geeft. Je kunt ze hierin zien opbloeien. Dat geeft ons voldoening.

We hopen voor nu en  in de toekomst voor veel mensen een fijne plaats te kunnen bieden op onze zorgkwekerij!

De ander serieus nemen, betrouwbaarheid en respect staan centraal

Onze visie

Wij hebben een christelijke levensvisie waarin we de mens als schepsel van God zien. De ander serieus nemen, betrouwbaarheid en respect zijn begrippen die centraal staan in onze werkwijze.
Er wordt op vaste momenten gebeden en uit de Bijbel gelezen. Binnen de christelijke gemeenschap staat de Bruinehorst in de gereformeerde traditie. Naast de Bijbel vormen de gereformeerde belijdenisgeschriften de grondslag van onze stichting.

We staan open voor mensen met een andere overtuiging, wel vragen we respect voor onze identiteit, ook heel praktisch als het gaat om stilte tijdens gebedsmomenten en Bijbellezen.

We proberen er alles aan te doen dat de deelnemer zich thuisvoelt in een ongedwongen en gezellige sfeer.

we willen de stichting vooral gezellig en toegankelijk voor onze deelnemers houden

ONZE WERKWIJZE

Deelnemers, familie, hulpverleners, instellingen, etc. kunnen contact met ons opnemen voor meer informatie m.b.t. een aanmelding. In de regel volgt dan een intake-gesprek bij De Bruinehorst. Eventueel kan dit ook bij de deelnemer thuis. Als beide partijen de intentie hebben om met elkaar door te gaan wordt een overeenkomst opgemaakt en ondertekend.

Er volgt een proeftijd van 1 maand, waarin deelnemer de stichting beter kan leren kennen en andersom. In deze periode is het belangrijk om te observeren waar de mogelijkheden van de deelnemer liggen en wat voor werkzaamheden passend zouden kunnen zijn. Vervolgens wordt een persoonlijk werk/ begeleidingsplan opgesteld. Hierin werken wij met doelen. Periodiek wordt het plan in het team besproken. Ook vinden er gesprekken met de deelnemer plaats. Hierin wordt geevalueerd of de deelnemer het naar zijn/ haar zin heeft en of doelen behaald zijn en/ of bijgesteld moeten worden.

Professionele begeleiding vinden we erg belangrijk. Maar, we willen de stichting vooral gezellig en toegankelijk voor onze deelnemers houden.
We willen voorkomen dat een deelnemer zich bij ons een cliënt voelt, maar juist de nadruk leggen op het ‘werknemer zijn’. Wij vinden het belangrijk (als dit ten goede komt van de deelnemer) contact te onderhouden met familie en andere disciplines die betrokken zijn bij de deelnemer

Vacature oproepkracht & begeleider

Zorgkwekerij de Bruinehorst is per direct op zoek naar een oproepkracht en een begeleider voor 2 dagen in de week. We zoeken een enthousiast persoon die past bij onze doelgroep. Onze nieuwe begeleider moet zelfstandig kunnen werken en praktisch ingesteld zijn. Ook heeft hij of zij een christelijke reformatorische achtergrond en een relevante opleiding in de zorg (MBO of HBO)

Wilt u solliciteren dan kunt u uw CV mailen naar info@debruinehorst.nl